Scroll Top

Πολιτική Δεοντολογίας

Γιατί είναι σημαντική η δήλωση της ηθικής μας;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν αρκεί και μόνο η δήλωση της πολιτικής μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ηθική μας είναι κάτι που διατρέχει την εταιρεία και είναι κάτι για το οποίο θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους.

Ο εταιρικός μας Κώδικας Δεοντολογίας αντανακλά τη δέσμευση για την Elipack Ltd να αποκτήσει και να διατηρήσει τη φήμη της για έντιμη, ηθική συμπεριφορά προς τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, το προσωπικό μας και τους ανταγωνιστές μας. Οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι αυτής της Εταιρείας πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα σε κάθε επιχειρηματική συμπεριφορά, επειδή θέλουμε να γίνουμε γνωστοί ως μια εταιρεία στην οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε, να βασιστούμε για να κάνουμε ό,τι είναι σωστό και έντιμο και να έχουμε υψηλή εκτίμηση από όλες τις συναλλαγές μας με λόγω των αξιών μας.

Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος προς τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει μια περιγραφή των περιοχών όπου οι αρχές μας πρέπει να επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Μπορεί να μην καλύπτει τα πάντα, αλλά θα περιγράφει το περιβάλλον και τον πολιτισμό που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μέσα στον οργανισμό.

Πεδίο εφαρμογής

Τα δεοντολογικά πρότυπα της εταιρείας μας συμμορφώνονται με τις συνθήκες εργασίας, την απασχόληση προσωπικού και τις επιχειρηματικές συναλλαγές που αποτελούν νομικές απαιτήσεις. Η εταιρεία επιδιώκει να λειτουργεί σε μια ηθική κουλτούρα.

Εργασιακό περιβάλλον

Στόχος μας είναι να εργαζόμαστε σε ένα ευχάριστο, παραγωγικό, υγιές και ασφαλές περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν παρενοχλήσεις και διακρίσεις σχετικά με την ηλικία, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία κ.λπ.

Διάφοροι τρόποι μπορούν να βλάψουν ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον όπου ο συνάδελφος μπορεί να αισθάνεται απειλή, απόσπαση της προσοχής ή ακόμα και άβολα. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερωθεί ο διαχειριστής της εταιρείας προκειμένου να λάβει ανάλογα μέτρα και να μάθει πώς να το αντιμετωπίσει.

Ακριβής και ειλικρινής επικοινωνία

Μια σημαντική πολιτική στην εταιρεία μας είναι ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επιστολές, οι αξιώσεις κ.λπ. κατά προμηθευτών, οι πληροφορίες μάρκετινγκ κ.λπ. πρέπει να είναι ακριβή και καθαρά από υπαινιγμούς και υπερβολές.

Οι δηλώσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς και δίκαιες και όχι παραπλανητικές. Δεν υποστηρίζουμε την παραπλάνηση αυτών με τους οποίους επικοινωνούμε. Δεν υποστηρίζουμε την παραπλάνηση αυτών με τους οποίους επικοινωνούμε. Το αντίστροφο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αν επικοινωνήσουμε θετικά, όσοι μας ακούν θα εντυπωσιαστούν από την απουσία αρνητικότητας και κριτικής και θα μας εμπιστευτούν περισσότερο.

Η συμβουλή μας προς τους προμηθευτές, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους πελάτες σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, είναι ότι εάν υπάρχουν λογιστικά λάθη ή υπαλλήλους αμέσως μόλις έρθουν στην αντίληψή μας, να τα διορθώσουμε με επιστροφές χρημάτων, πιστώσεις κ.λπ.

Σχέσεις πελατών

Οι σχέσεις με τους πελάτες μας είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε με πίστη, να εκπροσωπούμε με ακρίβεια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και οι συγκρίσεις μας με τους ανταγωνιστές μας θα πρέπει να γίνονται δίκαια και τελικά δίνουμε υποσχέσεις μόνο εάν είμαστε σε θέση να τις εκπληρώσουμε.

Στα ραντεβού μας πρέπει να είμαστε ακριβείς και η εμφάνιση του γραφείου μας πρέπει να είναι τακτοποιημένη και καθαρή.

Στόχος μας είναι να έχουμε φιλικές και καλές σχέσεις με τους πελάτες μας και να επικοινωνούμε συχνά και εξυπηρετικά. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε αν θυσιάσουμε τέτοιες σχέσεις για βραχυπρόθεσμο κέρδος, επομένως όταν ανταγωνιζόμαστε για νέα επιχείρηση πρέπει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο, καθώς μια συναλλαγή που προσφέρει άμεσο όφελος αλλά σε βάρος της ικανοποίησης των πελατών δεν αξίζει ποτέ.

Προσπαθώντας να προσφέρουμε αυτή την εξαιρετική υπηρεσία στους πελάτες μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, μπορούμε να επιτύχουμε και να αποφύγουμε τις «κακοφωνίες». Οι σχέσεις με τους πελάτες είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Σχέσεις με Προμηθευτές και Ανταγωνιστές

Ανταγωνιζόμαστε δυνατά στην αγορά αλλά και ηθικά. Αυτές οι προσδοκίες δεν χρειάζεται να συγκρούονται, ούτε να αποκλείουν εγκάρδιες σχέσεις με τους ανταγωνιστές μας. Δεν υπάρχει λόγος να υποτιμάτε τον ανταγωνισμό πριν από άλλους. Δεν θα μεταφέρει στον ακροατή το είδος της εταιρείας που φιλοδοξούμε να είμαστε.

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν συναντάμε ανταγωνιστές, θα αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση τιμολόγησης, συμβάσεων ή πολιτικών μάρκετινγκ με ανταγωνιστές, εκτός εάν εργαζόμαστε σε κοινοπραξία μαζί τους. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί καρτέλ ή δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό που είναι παράνομος.

Δεν θα προσαρμόσουμε τον δικό μας Κώδικα Δεοντολογίας με το σκεπτικό ότι ένας ανταγωνιστής έχει ενεργήσει ανήθικα. «Κάνουμε αυτό που είναι σωστό γιατί είναι σωστό».

Απάτη

Η απάτη είναι μια πράξη ή πρόθεση για ψέματα, εξαπάτηση κλοπής κ.λπ. Είναι εγκληματική πράξη. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σκόπιμες πράξεις απάτης, αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε τερματισμό της απασχόλησης και πιθανή περαιτέρω νομική πηγή. Τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά από την εταιρεία μας.

Το να παίρνουμε ένα προϊόν που είναι αποκλειστικό σε άλλη εταιρεία και να προσποιούμαστε ότι είναι δικό μας είναι ανέντιμο.

Η πλήρης ειλικρίνεια είναι θεμελιώδης για τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Νόμοι περί Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Η εταιρεία υποχρεούται να ακολουθεί αυστηρές λογιστικές αρχές και πρότυπα, να αναφέρει οικονομικές πληροφορίες με ακρίβεια και πληρότητα και να χρησιμοποιεί κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες για να διασφαλίζει ότι η λογιστική και η χρηματοοικονομική αναφορά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

Δίνουμε μεγάλη αξία στην ακεραιότητα και την ακρίβεια των αρχείων μας, τα οποία διατηρούνται σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι κανόνες για τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση απαιτούν την κατάλληλη καταγραφή και λογιστική για τα έσοδα και τα έξοδα.

Βοηθώντας την Παγκόσμια Κοινότητα

Η Εταιρεία δίνει ήδη το 10% των κερδών σε φιλανθρωπικό καταπίστευμα. Επιπλέον, για να ενθαρρύνει τη φιλανθρωπική δραστηριότητα από το μεγάλο προσωπικό μας, η Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης της Εταιρείας θα εξετάσει τρόπους υποστήριξης όσων δίνουν προσωπικό χρόνο, προσπάθεια και χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εκφραστεί αυτή η βοήθεια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση ενός μέλους του προσωπικού σε άδεια άνευ αποδοχών για ένα προσωρινό έργο, η παροχή δωρεών εκτός από τις δικές του μέλους του προσωπικού, η χορηγία σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή η υιοθέτηση μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για ειδική υποστήριξη για ένα χρόνο.